Familjemottagningen strävar vi efter att erbjuda mångsidigt stöd genom både kortare och längre samtalsserier, antingen fysiskt eller digitalt beroende på dina önskemål. Vårt team av erfarna professionella, inklusive psykoterapeuter, psykologer, specialpedagoger och läkare, samarbetar för att ge omfattande hjälp utifrån dina individuella behov.

Våra Tjänster: Vi specialiserar oss på olika terapiformer såsom psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi och familjeterapi. Dessutom erbjuder vi familjerådgivning för par, stödsamtal för föräldrar och möjligheten att genomföra neuropsykiatrisk utredning.

Vem Vi Välkomnar: På Familjemottagningen är vi öppna för alla åldrar – barn, unga, vuxna, par och familjer. Du kan vända dig till oss när du upplever utmaningar som ångest, depression, relationskriser, livsfunderingar eller besvärande tankar.

Ångest och Depression: För både unga och vuxna kan nedstämdhet och depression vara överväldigande. Om du känner dig trött, vill dra dig undan eller ingenting känns roligt, är vi här för att erbjuda erfaren och stödjande hjälp.

Relationsproblem: Par och familjer stöter ibland på kommunikationssvårigheter och konflikter. Våra familjerådgivningssessioner, ledda av en oberoende part, kan vara vägen tillbaka till en fungerande relation eller en möjlighet att bryta gamla mönster.

Livsfunderingar och Besvärande Tankar: Stress, kriser och behovet av större förståelse i relationer är vanliga utmaningar. På Familjemottagningen erbjuder vi råd och stöd för att hjälpa dig navigera genom svårigheterna och få utrymme för lugna samtal.

Skolrelaterad Ångest: För de som står inför svårigheter relaterade till skolgången, inklusive barn med skolrelaterad ångest, erbjuder vi ett samlat team av experter för att ge individ- och familjeanpassat stöd och hjälpa er hitta tillbaka till en fungerande skolgång.

Oavsett din situation strävar vi på Familjemottagningen efter att erbjuda stöd och verktyg för att hjälpa dig och din familj hantera utmaningarna på ett positivt sätt. Kontakta oss för att diskutera hur vi kan vara till hjälp för er specifika situation.