PLF Fastigheter grundades för att ta tillvara på den potential som finns i fastigheter som inte utnyttjas optimalt idag. Dessa ytor kan med rätt hand omvandlas till fräscha moderna lägenheter.

I en tid då både bostadsbrist och miljötänk är högst aktuellt har fastighetsutveckling en självklart plats.

Att utveckla befintliga fastigheter kräver mindre resurser än nyproduktion, och kan ofta genomföras på attraktiva adresser där nyproduktion bokstavligen talat inte finns på kartan.

Fastighetsutveckling för BRF:er  – Att det dessutom ger ökade intäkter gör fastighetsutveckling till det självklara valet för varje bostadsrättsförening. Besök vår hemsida och ta kontakt med oss.